DNA Medical Group

Najbardziej zaawansowane technologicznie laboratorium w Polsce

Nasze badania mają istotne znaczenie dla:

Postawienia właściwego rozpoznawania | Wdrożenia odpowiednio wcześnie działań profilaktycznych | Kwalifikacji do terapii celowanych | Monitorowania leczenia

Logo

Jesteśmy Polskim laboratorium genetycznym, zlokalizowanym w Łodzi na ul. Niciarnianej 49. Swoją działalność opieramy na najwocześniejszym sprzęcie do sekwencjonowania firmy MGI. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) stosowane w naszych sekwenatorach rozwijane jest od ponad 20 lat. Metoda ta została zastosowana w niezliczonej liczbie projektów, dzięki czemu została doprowadzona niemalże do perfekcji. Ogromne doświadczenie naszego zespołu pozwala nam zaproponować optymalną dla każdego metodologię sekwencjonowania umożliwiającą uzyskanie najlepszych wyników sekwencjonowania.

NASZE USŁUGI

Test NIPT

Test NIPT

Non invasive prental test - nieinwazyjny test prenatalny NIPT by DNA Medial Group

Test NIPT

Test WES

Whole exome sequencing - sekwencjonowanie całego eksomu. WES by DNA Medical Group

Test NIPT

Test WGS

Whole genome sequencing - sekwencjonowanie całego genomu. WGS by DNA Medical Group

Test NIPT

Panele genetyczne

Panele genetyczne NGS służą do skutecznej oceny regionów genetycznych, które mogą zawierać patogenne mutacje.